Groepsindeling

scahduwspel mrt 2013Dagelijks zijn er maximaal 40 kinderen die begeleid worden door 4 pedagogisch medewerksters. De pedagogisch medewerksters verdelen zich over de verschillende activiteiten en ruimtes alwaar zij de kinderen begeleiden, helpen en ondersteunen. Iedere dag is er een dagcoördinator die bij de kinderen bekend is en die het geheel coördineert. Dit is ook de pedagogisch medewerkster waar de kinderen zich afmelden als ze naar huis gaan.

Op de BSO hebben we 2 groepen; de jongste kinderen van 4 tot en met 7 jaar. De 2e groep bestaat uit de kinderen vanaf 8 jaar. Daarbinnen hebben we geen vaste stamgroepen of indeling, de kinderen kunnen en mogen zelf  kiezen wat ze willen doen en met wie.

Vanaf de 8ste verjaardag mogen de kinderen ook op de zolder spelen waar we ander meer uitdagend speelmateriaal hebben passend bij de leeftijd. We doen een beroep op hun groeiende zelfstandigheid, ze mogen soms zelfstandig spelen en bij het fruitmoment stimuleren we het zelf verzorgen.

Een volgende stap in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid is bij de 9de verjaardag. De kinderen mogen samen buiten de omheinde tuin van Teun gaan spelen. Er zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over plaats en tijd. Als de kinderen op pad gaan noteren ze op het bord hun namen zodat zichtbaar is wie er weg zijn.waar zijn we mei 2013