Babygroep

baby op schoot-1De Margriet en de Viool zijn de twee babygroepen van Teun Kinderopvang. Iedere groep bestaat uit maximaal 8 kinderen per dag, met 2 vaste pedagogisch medewerk(st)ers. Op deze babygroepen komen de allerjongste kinderen, in leeftijd variërend vanaf 3 maanden tot circa 2 jaar. We hebben gezellige en huiselijk ingerichte groepsruimtes, speciaal afgestemd op deze jonge kinderen. Alle kinderen hebben hierdoor voldoende uitdaging en bewegingsvrijheid om te ontdekken en zich te ontwikkelen, maar ook om rustig te observeren.

De kinderen kunnen lekker buiten slapen in een zogenaamd Lutje Potje of in de slaapkamer die bij de groep hoort. Ieder kindje heeft zijn eigen bedje waar het steeds in slaapt. In de buitenbedjes maken we gebruik van speciale slaapzakken, aangepast aan de weersomstandigheden. Wij zijn grote voorstanders van het buiten slapen. De kinderen kunnen heerlijk afgeschermd slapen in de gezonde buitenlucht, wat bijdraagt aan het opbouwen van hun weerstand. Iedere groep heeft meerdere buitenbedjes tot zijn beschikking, die beschut voor regen en wind en steeds in het zicht van de groep staan. Het buiten zijn en buitenspelen is een vast ritueel. In de tuin is gebruik gemaakt van verschillende materialen en kunnen we, naast ontdekken, ook de seizoenen ervaren door de zon op ons snoetje, de wind in onze haren en soms regen of sneeuw om in te stappen. We maken kennis met vogels, vlinders, onderonsje sept 2011 (1)spinnen en rupsen. Lekker rollebollen op een kleed op het gras of oefenen met lopen; allemaal mogelijkheden die door de pedagogisch medewerk(st)ers worden aangeboden en begeleid.

Iedere dag heeft globaal dezelfde indeling, wat zorgt voor structuur en herkenning. Op de babygroep zijn we hier nog enigszins flexibel in en volgen we voor de allerkleinsten het ritme van thuis, wat soms nog enigszins variabel is.

De dagelijks activiteiten zijn heel gevarieerd en op de verschillende ontwikkelingsgebieden gericht, steeds passend bij de leeftijd. Voorlezen en liedjes zingen horen bij de rituelen van de groep en dragen bij aan de taalontwikkeling en de uitdrukkingsvaardigheid. Op de babygroep worden ook creatieve activiteiten ondernomen, met als doel de motoriek en het probleemoplossend vermogen te stimuleren en materialen te ontdekken en ervaren. Het eindresultaat is ondergeschikt aan het beleven.

op brug juni 2013Voor de kinderen op de babygroep zijn rust en structuur de belangrijkste basiselementen die bijdragen aan hun ontwikkeling. We willen het aantal prikkels beperken en hebben ervoor gekozen op deze groepen geen verjaardagen te vieren. Op gepaste wijze besteden we wel aandacht aan de verschillende seizoenen en feestdagen, zoals Pasen, Sinterklaas en Kerst.

Als het kind eraan toe is, mentaal en fysiek, gaat het over naar een dreumes/peutergroep. Meestal zal dit zijn op een leeftijd tussen de 18 en 26 maanden. We bekijken dit individueel en beoordelen samen met de pedagogisch medewerk(st)ers wanneer een kind eraan toe is. We bekijken dan met name de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het kind.