Kwaliteit

samen bouwenKinderopvang moet bijdragen aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. In de Wet Kinderopvang staan de kwaliteitseisen voor kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen.

Kinderopvang moet voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van:

  • groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch medewerk(st)er
  • opleiding en deskundigheid van het personeel;
  • veiligheid en gezondheid van de kinderen;
  • huisvesting en inrichting (grootte en veiligheid);
  • pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling);
  • betrokkenheid en inspraak van de ouders;
  • dreumes-peuter tuin-20omgangstaal (in principe Nederlands);
  • afhandeling klachten.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en de handhaving daarvan. De GGD voert dat toezicht uit. (bron Rijksoverheid)

Teun Kinderopvang vindt dat de kwaliteit van de opvang ook nog in andere zaken tot uitdrukking moet komen, zoals zoveel mogelijk vaste gezichten op vaste dagen op de groep, de huislijke en sfeervolle inrichting van onze groepen, de afmetingen van de buitenruimte die ruim boven de norm zijn en bovendien de Natuurbeleving die de kinderen kunnen hebben in onze tuinen.

Maar bovenal proberen we een aanvulling te zijn op de thuis situatie en een meerwaarde voor de ontwikkeling van uw kind.