Inspectie

naar de eendjes mei 2011De lokale GGD inspecteert alle kinderopvangorganisaties periodiek, in opdracht van de gemeente. Bij deze inspecties beoordelen zij of aan alle voorwaarden en regels, die o.a. vastgelegd zijn in de wet Kinderopvang en het convenant kinderopvang, wordt voldaan. Zij rapporteren aan de gemeente en aan de betreffende kinderopvangorganisatie.

Voor onze inspectierapporten verwijzen we u graag naar de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). U vind hier de inspectierapporten van zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang (BSO).

Zodra er een inspectie heeft plaatsgevonden en wij de rapportage ontvangen hebben, bespreken wij dit met ons ouderforum. Tevens worden alle ouders middels de reguliere nieuwsbrief geïnformeerd.