Registratie

Teunfeest-1 Teun Kinderopvang is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang  en Peuterspeelzalen(LRKP). Hierin staan alle kinderopvangorganisaties vermeld, die voldoen aan de meest actuele kwaliteitseisen, zoals omschreven in de wet kinderopvang en het convenant kinderopvang. Alleen als een organisatie geregistreerd staat in het LRK kunt u mogelijk een tegemoetkoming in de kosten middels de kinderopvangtoeslag ontvangen.

Het registratienummer van ons kinderdagverblijf is 39.17.47.721

Het registratienummer van onze BSO is 21.52.91.876

 

Meer informatie over het landelijk register vind u via deze link van de rijksoverheid.