Beleid & Visie

wat zit daarOnze pedagogische visie en werkwijze is gebaseerd op ideeën van verschillende pedagogen, te weten: Rudolf Steiner, Gordon, Reggio Emilia en Montesorri. Verder werken wij op basis van een dosis gezond verstand en ervaringen uit de dagelijkse praktijk. We willen kinderen motiveren, stimuleren, prikkelen, helpen en ondersteunen in hun ontwikkeling. Ons pedagogisch beleid is een leidraad voor ons dagelijks handelen en beoogt dan ook geen statisch geheel te zijn.

Het dagritme en de vaste activiteiten dragen bij aan een herkenbare structuur voor de kinderen en maakt het werken voor de pedagogisch medewerk(st)ers prettig. Wij willen graag een positieve bijdrage leveren aan de balans tussen werk en gezin en daarom verwachten wij dat kinderen minimaal 2 dagen per week bij het kinderdagverblijf van Teun Kinderopvang komen. Dit geeft rust, structuur en herkenning voor de kinderen maar ook voor u als ouder en voor ons als organisatie.

In de eerste 4 jaar levensjaren van een kind wordt het fundament gelegd voor de persoonlijkheid. We vinden het daarom belangrijk dat kinderen voldoende geprikkeld worden om zelf dingen te ontdekken, uit te proberen en te ervaren in hun eigen ritme en tempo.verf ervaren babygroep We kiezen er heel bewust voor te werken met horizontale groepen (kinderen in dezelfde leeftijdscategorie), wat bijdraagt aan het gevoel van emotionele veiligheid. De kinderen kunnen zich spiegelen aan en identificeren met andere kinderen in hun leeftijdscategorie en zo kunnen wij de kinderen stimuleren en motiveren op hun eigen niveau.

Bij de BSO hebben we juist aandacht voor de mening en wensen van het kind. We behandelen de groep als één groep. Wij bepalen niet met welke kinderen ze gaan spelen of andere activiteiten gaan ondernemen. Wel stimuleren wij een wisselende groepsdynamiek gecombineerd met gestructureerde rustmomenten.

De belevingswereld van ieder kind is uniek en wordt aangemoedigd. Ieder kind neemt informatie op een andere manier op en verwerkt het op zijn eigen manier in zijn eigen tempo. Naast fantasie, creativiteit en de behoefte van een kind om kennis op te nemen, hebben wij ook aandacht voor het verkennen en ervaren van de omgeving.

 plantjes water geven juni 2013We kunnen niet van ieder kind een ster maken
Wel kunnen we ze op hun eigen manier laten stralen