Team

Groepsfoto Teun 2017-2

Als belangrijkste factor binnen de kinderopvang die wij verzorgen, zien wij de kwaliteit van onze pedagogisch medewerk(st)ers. Met veel passie en betrokkenheid verzorgen zij de opvang van uw kind.

Op de verschillende groepen staan vaste pedagogisch medewerksters die uw kind persoonlijk kennen. Ze hebben allemaal minimaal een niveau 3 opleiding afgerond. We streven naar een gemengde samenstelling van jonge net gediplomeerde medewerk(st)ers en meer ervaren pedagogisch medewerk(st)ers.

Binnen ons team hebben we een Steun Teun. Dit is een allround pedagogisch medewerkster die ingezet wordt bij vakantie, verlof en ziekte. Zij is als het ware onze eigen vaste invalkracht, waardoor ze bekend is bij de kinderen en met onze werkwijze.

Alle medewerk(st)ers zijn in het bezit van een geldige VOG, hebben een Kinder EHBO-diploma en worden jaarlijks bijgeschoold over actuele onderwerpen. Veelal doen we dit gezamenlijk op onze jaarlijkse studiedagen (2 keer per jaar)

Ook investeren we in de toekomst door stagiaires een stageplaats aan te bieden. Zij starten altijd als extra medewerk(st)er op een vaste groep. Naar mate ze vorderen in hun opleiding krijgen ze meer verantwoordelijkheid en zullen ze stapsgewijs ingezet worden. Ze worden door een ervaren pedagogisch medewerk(st)er begeleid, waarbij de intensiteit afhankelijk is van de vorderingen.